EN

Pranešimai apie pažeidimus

Norėdami pranešti apie mūsų elgesio kodekso ar teisės pažeidimus, susijusius su kyšininkavimu ir korupcija, konkurencijos teise, sukčiavimu, finansiniais nusikaltimais, maisto saugos ir kokybės klausimais, priekabiavimu ir diskriminacija, tarptautinės prekybos kontrole, asmens duomenų apsauga, asmenų teisėmis ir apsauga, rimtos žalos aplinkai sukėlimu arba kilus interesų konfliktams, galite naudotis pranešimų teikimo sistema:


PRANEŠIMŲ TEIKIMO SISTEMA
ELGESIO KODEKSAS